Európában a denevérek 52 faja fordul elő, ebből 28 Magyarországon is megtalálható. A hazánkban élő denevérekről – az elmúlt években megkezdődött intenzív kutatásoknak köszönhetően – napjainkra sok információ összegyűlt. Annak ellenére, hogy akadnak még fehér foltok az országban, ma már viszonylag reális képet festhetünk a hazai denevérfajok elterjedéséről, gyakoriságáról. A következő oldalakon az egyes fajok rövid leírásai olvashatóak, a fajok bemutatásánál a magyarországi viszonyokra összpontosítottunk. Az alábbi listában repülő denevér () jelzi a Magyarországon is élő fajokat.


család:
repülőkutya-félék - Pteropodidae
nílusi repülőkutya (Rousettus aegyptiacus)
család:
patkósdenevér-félék - Rhinolophidae
nem:
patkósdenevérek - Rhinolophus
Blasius-patkósdenevér (Rhinolophus blasii)
kereknyergű patkósdenevér (Rhinolophus euryale)
kis patkósdenevér (Rhinolophus hipposideros)
Méhely-patkósdenevér (Rhinolophus mehelyi)
nagy patkósdenevér (Rhinolophus ferrumequinum)
család:
simaorrúdenevér-félék - Vespertilionidae
nem:
egérfülű denevérek - Myotis
bajuszos denevér (Myotis mystacinus)
Brandt-denevér (Myotis brandtii)
csonkafülű denevér (Myotis emarginatus)
hegyesorrú denevér (Myotis blythii)
horgasszőrű denevér (Myotis nattereri)
hosszúlábú denevér (Myotis capaccinii)
közönséges denevér (Myotis myotis)
nagyfülű denevér (Myotis bechsteinii)
nimfadenevér (Myotis alcathoe)
tavi denevér (Myotis dasycneme)
vízi denevér (Myotis daubentonii)
nem:
kései denevérek - Eptesicus
északi késeidenevér (Eptesicus nilssonii)
közönséges késeidenevér (Eptesicus serotinus)
nem:
szélesarcú denevérek - Vespertilio
fehértorkú denevér (Vespertilio murinus)
nem:
fecskeszárnyú denevérek - Nyctalus
rőt koraidenevér (Nyctalus noctula)
óriás koraidenevér (Nyctalus lasiopterus)
szőröskarú koraidenevér (Nyctalus leisleri)
nem:
Hypsugo
alpesi denevér (Hypsugo savii)
nem:
törpedenevérek - Pipistrellus
durvavitorlájú törpedenevér (Pipistrellus nathusii)
fehérszélű törpedenevér (Pipistrellus kuhlii)
közönséges törpedenevér (Pipistrellus pipistrellus)
szoprán törpedenevér (Pipistrellus pygmaeus)
nem:
pisze denevérek - Barbastella
nyugati piszedenevér (Barbastella barbastellus)
nem:
hosszúfülű denevérek - Plecotus
hegyi hosszúfülű-denevér (Plecotus macrobullaris)
balkáni hosszúfülű-denevér (Plecotus kolombatovici)
barna hosszúfülű-denevér (Plecotus auritus)
szardíniai hosszúfülű-denevér (Plecotus sardus)
szürke hosszúfülű-denevér (Plecotus austriacus)
nem:
Lasiurus
szürkésfehér denevér (Lasiurus cinereus)
család:
hosszúszárnyúdenevér-félék - Miniopteridae
nem:
hosszúszárnyú denevérek - Miniopterus
hosszúszárnyú denevér (Miniopterus schreibersii)
család:
szelindekdenevér-félék - Molossidae
nagy szelindekdenevér (Tadarida teniotis)