Barti Levente

   

agrármérnök

Elérhetőség  

Domb u. 11/B/16., Sf. Gheorghe - Sepsiszentgyörgy 520060, Kovászna megye, Románia
Telefon, fax: 0040-267-310706, 0040-745-301267
E-mail: bartilev@yahoo.com

 

Kutatási terület  
 • Denevércsontgyűjtemény létesítése (elpusztulva talált denevérekből), mely kollekció 25 hazai fajhoz tartozó mintegy 1400 recens egyed csontjait és szubfosszilis leleteket tartalmaz.
 • Telelőhelymonitoring: 1989 és 2003 között a kőröspataki Ploti-barlangokban; 2002-től a Vargyas-szurdok barlangjaiban (Kovászna és Hargita megye) - Jére Csaba és Dóczy Annamária kollégákkal; a Brassó környéki barlangokban, a Déli Kárpátokban és az Erdélyi Szigethegységben saját- és az RDVE- programok keretében.
 • 1997-től  a Büdöshegy Természetvédelmi Terület  (Dél-Hargita / Bodoki hegység , Kovászna megye) gázömléseinek felleltározása, a gázban elpusztult gerinces-áldozatok számának és fajspektrumának monitorozása, adatgyűjtés a térség erdőlakó denevér-faunájáról.
 • 1999-ben és 2002-ben épületlakó denevérek tanyáinak felleltározása és állománybecslés Kovászna megye falvaiban - Varga Ágnes ökológus hallgatóval.
 • 2000-2001: épületlakó denevérek tanyáinak felleltározása és állománybecslés a Szamosmenti
  Dombság falvaiban Kolozsvár és Szamosújvár között (Kolozs megye) - Varga Ágnes ökológus hallgatóval.
 • Múzeumi és iskolai állattani gyűjtemények denevér-anyagainak felleltározasa Erdélyben.
 • Részvétel a RDVE és az Ökostúdium Társaság által a Szigethegységben és a Délnyugati Kárpátokban lebonyolított nyári és téli barlangi élőhelyfeltérképezéseken és denevérállománybecsléseken (2000-2003), az I. és a II. Romániai Denevérdetektor-workshopokon (2000, 2002), a Vanatori- Neamti Erdészeti Park faunisztikai kutatóprogramjában az RDVE által szervezett terepmunkán (2002), az I. , II. és III. Romániai Batmonitoring-önkéntesképző tábor lebonyolításában (2003, 2004, 2005).
 • A RDVE alkalmazottjaként (2005 szept.-2006 márc.) részvétel a romániai Denevéréj programok szervezésében, Natura 2000-es területek jelölési folyamatában és egy fontos denevérszálláshelyként ismert barlang denevérbarát lezárásának előkészítésében.
 • A Románia denevérfaunájával foglakozó szakirodalom bibliográfiájának és cikkgyűjteményének összeállítása (a kezdetektől 2006-ig).
Tudományos közéleti tevékenység  

Tagságok:
Romániai Denevérvédők Egyesülete (RDVE / APLR / RBPA)
RDVE Székelyföldi Csoportja

Denevérekkel kapcsolatos publikációk  

Barti L. (1997): Denevérszámlálási adatok a Crysis Barlangkutató Klub adatbázisából (1996-1997), (Translat: The chiropterological data base of the Crysis Speological Club - Oradea). - Erdélyi Gyopár 1997 (VII), 5: 28.

Barti L. (1998): Liliecii. Rezultatele activităţii de numărătoarea şi determinarea liliecilor, desfăşurate sub egida Clubului de Speologie Crysis în perioada 1996 oct.-1997 iun., (Translat: The chiropterological data base of the Crysis Speological Club - Oradea). - Speomond, Cluj-Napoca, 3: 32.

Barti L. (1999): A torjai Büdöshegy természetes gázömléseinek denevér-áldozatai (1997-1999), (Abstract: The Batvictims of the Natural Gas Break-offs at the Büdöshegy, Torja - Turia, Covasna County). - Acta (Siculica) 1999 (Aluta XXIII., Acta Hargitensia VI.), Sepsiszentgyörgy - Sf. Gheorghe, 1: 103-114.

Barti L., Kovács I. (2001): A málnásfürdői mofetták gerinces áldozatainak jegyzéke (1999 febr.28.- 2000 szept.18.), (Abstract: The vertebrate-victims of carbon dioxide emanations in Malnaş Băi, Covasna county). - Acta (Siculica) 2000, Sepsiszentgyörgy  - Sf. Gheorghe, 1: 103-112.

Barti L. (2002)a: Denevérhibernálási adatok a sepsikőröspataki Ploti-barlangokból (1988-2000), (Abstract: Hibernation data from the Ploti Caves, Valea Crişului, Covasna county). - Acta (Siculica) 2001 (Acta Hargitensia VIII.), Sepsiszentgyörgy – Sf. Gheorghe, 2: 127-132.

Barti L. (2002)b: Semnalări ale liliacului nordic (Eptesicus nilssonii Keyserling et Blasius) din România, (Abstract: Eptesicus nilssonii occurences in Covasna county, Romania) - Acta (Siculica) 2001 (Acta Hargitensia VIII.), Sepsiszentgyörgy – Sf. Gheorghe, 2:  133-138.

Barti L. (2002)c: A szászrégeni Kohl István-gyűjteményben talált denevérpreparátumok jegyzéke (Abstract: The Chiroptera material of Kohl István’s ornithological and mammological collection from Reghin – Transilvania). - Acta (Siculica) 2001 (Acta Hargitensia VIII.), Sepsiszentgyörgy – Sf. Gheorghe, 2: 139-143.

Barti L. (2002)d: A Daday Jenő által létrehozott denevérgyűjtemény a kolozsvári Állattani Múzeumban (Abstract: The list of Jenő Daday’s chiroptera-collection in the Zoological Museum of Cluj –Transilvania). - Múzeumi Füzetek , Kolozsvár - Cluj, 11: 67-72.

Barti L., Varga Ágnes (2004): A torjai Büdöshegy gázasbarlangjainak, mofettáinak denevéráldozatai (1999-2002), (Abstract: The bat-victims caused by carbon–dioxide intoxication in some caves in Transilvanian part of  Eastern Carpathians, especially in Büdöshegy – Ciomad-Puciosu Mountains, Covasna County). - Acta (Siculica) 2003, Sepsiszentgyörgy – Sf. Gheorghe, 1:65-73.

Barti L., Varga Ágnes (2005)a: A torjai Büdöshegy gázasbarlangjainak,mofettáinak denevéráldozatai,  (Abstract: The bat-victims caused by carbon dioxide intoxication in some caves in Transilvanian part of Eastern Carpathians, especially in Büdöshegy – South-Harghita Mountains). - A II.,III.,IV Magyar Denevérvédelmi Konferencia kiadványa (Proceedings of the III. Conference on the Bat Conservation in Hungary), Hungarian Bat Research Society, Budapest

Barti L. (2005)b: Istoricul cercetărilor chiropterologice de pe teritoriul României şi baza datelor faunistice, de la începuturi până în 1944, (Abstract: The history of chiropterological researches on the territory of Romania and the faunistical database, from the beginnings to 1944.). – Nymphaea, Nagyvárad-Oradea, 32: 53-114.

Barti L., Dóczy Annamária, Jére Cs. & Varga Ágnes. (in print): Denevér-telelőhely ellenőrzések eredményei Délkelet-Erdélyben. – V. Magyar Denevérvédelmi Konferencia, Pécs, 2005.12.03-04., Az V. Magyar Denevérvédelmi Konferencia Kiadványa (Proceedings of the V. Conference of the Bat Conservation in Hungary).

Borda Daniela, Racoviţă Gh. & Barti L. (2006): Sur les Chéiroptéres de la collection „Biospeologica”. – Travaux de l’Institut de Spéologie „Émile Racovitza”, Bucureşti, 2004-2005, XLIII-XLIV:217-234.

Borda Daniela, Racoviţă Gh. & Barti L. (2006): Bats of Biospeologica Collection. – 18. International Symposium of Biospeleology, Cluj Napoca, Romania, 10-17 july 2006, Poster Section.

Jére Cs., Barti L. & Dóczy Annamária (2003): A Vargyas-szoros recens és szubfosszilis denevérfaunája. – Kivonatfüzet,  IV. Biológus Napok, Kolozsvár (Cluj), p. 21.

Nagy L.Z., Barti L., Gas Anka, Postawa T. & Szántó L. (2003): Survey of the Western and southern Carpathian's underground bat habitats. Status and distribution of cave dwelling bats (2002-2003). – Final report for the BP Conservation Programme & Bat Conservation Trust/DEFRA, Eco Studia Society, Cluj, pp. 31.

Nagy L.Z., Barti L., Dóczy Anna, Jére Cs., Postawa T., Szántó L., Szodoray-Parádi Abigél & Szodoray-Parádi F. (2006): Survey of Romania’s underground bat habitats Carpathian's underground bat habitats. Status and distribution of cave dwelling bats (2002-2004). – Final report for the BP Conservation Programme. Survey of Southern and Western Carpathians underground bat habitats & Survey of Eastern Carpathians and Dobrogea underground bat habitats, Ed. Lizard, Cluj, pp. 44.