Dr Bihari Zoltán

   

Natura Alapítvány

 

Elérhetőség  

Tel: (70) 221 7336
E-mail: biharitokaj@gmail.hu

 

Érdeklődési terület  

Denevérfaunisztikai felméréseket végeztem, a Bükkben, Zemplénben, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. 20 éve folyamatos monitoringot végzek a Mád környéki bányákban. A korai denevérek búvóhely preferenciáját vizsgáltam Debrecenben. Tanulmányoztam a nagy patkósdenevér metapopulációs struktúráját és vándorlását Észak-Magyarországon.

 

Kutatási programok  

A nagy patkósdenevér metapopulációs struktúrájának kutatása (OTKA1998-1999)
Telefonos zöld szám folyamatos üzemeltetése (Környezetvédelmi szakminisztérium)
Bányabejáratok rekonstrukciója (Környezetvédelmi szakminisztérium)
Részvétel a „Védendő bányák” kijelölő projektben (TvH megbízás) 2001.
Részvétel a NATURA 2000 site jelölő programban (MTTM megbízás) 2001.

Tudományos közéleti tevékenység  

Tagságok:
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tagja 1987-
E-MISSZIÓ Környezetvédelmi Egyesület tagja 1989-
Natura Alapítvány kuratóriumi elnöke 1991-
Magyar Denevérvédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke 1994-
Magyar Emlőstani Társaság vezetőségi tag 1994-
Nemzetközi Denevérvédelmi Egyezmény (EUROBATS) Tanácsadó
Testületének magyar képviselője 1996-
Magyar Tudományos Akadémia Köztestületi tagja 2002-

Denevérekkel kapcsolatos publikációk  

BIHARI, Z. 1990. Adatok a Zempléni-hegység épületlakó denevéreinek felméréséhez. Calandrella, IV/1: 75-82.
BIHARI, Z. 1990. A nagy patkósorrú denevér (Rhinolophus ferrumequinum) és a hosszúszárnyú denevér (Miniopterus schreibersi) vándorlásának vizsgálata a Zempléni-hegységben. Calandrella, IV/2: 22-27.
BIHARI, Z. 1990. Törpe denevér (Pipistrellus pipistrellus) a debreceni Nagyerdőn. Calandrella IV/2: 45.
BIHARI, Z. 1990. A mádi Bomboly-bánya Chiroptera (Denevér) faunájának feltárása. Országos Diákköri Konferencia, Szarvas.
BIHARI, Z. 1992. Az Északi-középhegység keleti felének denevérfaunája és védelmükre tett javaslatok. I. Kelet-Magyarországi Vad- és Halgazdálkodási-, Természetvédelmi Konferencia, Debrecen.
BIHARI, Z. GOMBKÖTŐ, P. 1994. Az Északi-középhegység keleti felének denevérfaunisztikai felmérése és védelmére tett javaslatok. Környezetünkért II., a III. Környezettudományi Dákkonferencia és a szombathelyi OTDK díjazott pályamunkái, Szeged. 213-223.
BIHARI, Z. GOMBKÖTŐ, P. 1993. Az Északi-középhegység keleti felének denevérfaunisztikai felmérése és védelmére tett javaslatok. Országos Tudományos Dákköri Konferencia, Szombathely, pp.65.
BIHARI, Z. GOMBKÖTŐ, P. 1993. Az Északi-középhegység denevérfaunisztikai felmérése. Fol. Hist.-nat. Mus. Matr., 18: 163-189.
BIHARI, Z. 1993. A debreceni Nagyerdő denevérfaunisztikai vizsgálata. Calandrella, VII/1-2: 126-140.
BIHARI, Z. 1994. Denevérek betelepülésének vizsgálata egy felhagyott bánya példáján bemutatva. II. Kelet-Magyarországi Erdő-, Vad- és Halgazdálkodási-, Természetvédelmi Konferencia, Debrecen.: 280-284.
BIHARI, Z. 1994. A magyarországon élő denevérek határozása terepen. IV. Országos Környezettudományi Diákkonferencia, Budapest.
BIHARI, Z., GOMBKÖTŐ, P. 1995. House-Dwelling Geoffroy’s Bat (Myotis emarginatus) Colonies in North-Hungary. 5.Landesfachtagung Fledermausschutz des Naturschutzbund Conferance, Deutschland, Hannover.
BIHARI, Z. 1995. A denevérek betelepülésének vizsgálata egy felhagyott bánya példáján bemutatva. Szakdolgozat, Debrecen, KLTE, pp.24.
BIHARI, Z. 1995. Kolónia vagy populáció?. Denevérkutatás, 1:22-24.
BIHARI, Z., GOMBKÖTŐ, P. 1995. A Denevérvédelmi Akciócsoport 1995. Évi kutatási programja. Denevérkutatás, 1: 37-39.
BIHARI, Z. 1996. Denevérhatározás és denevérvédelem. Budapest, pp.110.
BIHARI, Z. 1996. Examination of the Settlement of Myotis myotis in a mine. VIIth Eoropean Bat Research Symposium, Veldhoven, (Netherlands).
BIHARI, Z. 1996. A Zempléni-hegység épületlakó denevéreinek populációdinamikai vizsgálata. Denevérkutatás, 2:15-21.
GOMBKÖTŐ, P., BIHARI, Z., ESTÓK, P. 1996. Az óriás korai denevér (Nyctalus lasiopterus) és fehértorkú denevér (Vespertilio murinus) újabb előfordulási adatai Észak-Magyarország területén. Denevérkutatás, 2: 38-39.
BIHARI, Z. 1996. A hazai denevérkutatás fejlődése a számok tükrében. Denevérkutatás, 2: 43.
BIHARI, Z. 1996. Magyarország denevérei. in VERES, I. szerk. Magyarország Állatvilága. Pannon Enciklopédia
BIHARI, Z. 1997. Miért vándorolnak a denevérek? IV. Magyar Ökológus Kongresszus, Pécs
BIHARI, Z. 1998. A nagy patkósdenevér (Rhinolophus ferrumequinum) vándorlási szokásai É-K-Magyarországon. Biológiai Társaság Állattani Szakosztályának ülése
BIHARI, Z. 1998. Population dinamics of house-dwelling bats in Hungary. 11th International Bat Research Conference, Brazil.
BIHARI, Z. 1998. Bat Research in Hungary: Past and Present. Eurobat Chat, 9: 8-9.
BIHARI, Z. 1998. Examination of the settlement of Myotis myotis in an abandoned mine. Myotis, 36: 225-228.
BIHARI, Z. 1998. Kisemlős faunisztikai vizsgálatok irodalmi adatok alapján Békés és Csongrád megyében. Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Kutatási Konferenciája, Szarvas.
BIHARI, Z., BAKOS, J. 1999. Ecological conditions of urbanization of Nyctalus noctula. VIIIth European Bat Research Symposium, Krakow, 7.
BIHARI, Z. 1999. A nagy patkósdenevér (Rhinolophus ferrumequinum) vándorlási szokásai ÉK-Magyarországon. Állattani Közlemények, 84: 79-86.
BIHARI, Z. 1999. A denevérpopulációk struktúrája: populáció vagy metapopuláció? II. Magyar Denevérvédelmi Konferencia, Szabadkígyós.
BIHARI, Z. 1999. A debreceni Nagyerdő denevérfaunája. Emlékülés a debreceni Nagyerdő védetté nyilvánításának 60. évfordulójának alkalmából. (előadás)
BIHARI, Z., PAULOVICS, P. 2000. Denevérgyűrűzési ismeretek. In: Természetvédelmi ismeretek a madár- és denevérgyűrűzési, valamint a solymászvizsgához. (szerk: Kalotás, Zs.) Budapest – Szarvas – Szeged, 231-257.
BIHARI, Z. 2000. Examination of bats straying into rooms. Myotis. 37: 99-102.
BIHARI, Z. 2000. Az ultrahang detektor, mint a denevérkutatás egyik új segédeszköze. Modern vizsgálati módszerek a viselkedésökológiában konferencia, Debrecen
BIHARI, Z. 2000. Urbanization of bats: Adaptation or plastical behavioral? The Bat Conservation Trust National Bat Conference Queens University, Belfast.
BIHARI, Z., BAKOS, J. 2000. Roost selection of Nyctalus noctula (Chiroptera, Vespertilionidae) in urban habitat. Acta Biologica Debrecina, 11/1: 42.
BIHARI, Z. 2000. A denevérek búvóhelypreferenciája és urbanizációjuk ökológiai háttere. PHD disszertáció, Debrecen, 84 pp.
BIHARI, Z. 2000. 1618 Hungarian churches investigated. Templum Chiropterarum, 1:2.
BIHARI, Z., PETROVICS, Z., SZENTGYÖRGYI, P. 2000. A Zempléni-hegység emlősfaunája (Mammalia). Folia Historico Naturalia Musei Matraensis, 24: 361-403.
BIHARI, Z., GÉCZI, I. 2000. Monitoring of church-dwelling bats in the territory of Zemplén Mts (Hungary) between 1989 and 1998. Vespertilio, 4: 13-17.
BIHARI, Z. 2001. Characteristics of the northernmost population of Rhinolophus ferrumequinum in the Carpathian Basin. Acta Theriologica, 46/1: 13-21.
BIHARI, Z., BAKOS, J. 2001. Roost selection of Nyctalus noctula (Chiroptera, Vespertilionidae) in urban habitat. Proceedings of the VIIIth EBRS, 2: 29-39.
BIHARI, Z. 2002. Metapopulation structure of Rhinolophus ferrumequinum in the Carpathian Basin. IXth European Bat Research Symposium. Le Havre, Abstracts: 5.
BIHARI, Z. 2002. The roost preference of Nyctalus noctula in summer and the ecological background of their urbanisation. IXth European Bat Research Symposium. Le Havre, poster
Báldi A., Ambrus A., Bihari Z., Csorba G., Demeter A., Dobrosi D., Fehér Z., Forró L., Horváth F., Juhász P., Korsós Z., Kovács T., Merkl O., Nagy B., Puky M., Ronkay L., Sallai Z., Szél Gy. 2003. Az élőhelyvédelmi irányelv függelékes állatfajainak hazai elterjedése és védelmi helyzete. Magyar Ökológus Kongresszus, Gödöllő, poszter
BIHARI Z. 2003. Debrecen és környékének denevérfaunája. IV. Magyar Denevérvédelmi Konferencia, Jósvafő, előadás
Bihari Z. 2004. Distribution and status of Bats in Hungary. 4th International Seminar on the Carpathian Bats, Kraków (előadás).
BIHARI, Z. 2004. The roost preference of Nyctalus noctula (Chiroptera, Vespertilionidae) in summer and the ecological background of their urbanisation. Mammalia, 68/4: 329-336.

Ismeretterjesztő cikkek:
BIHARI, Z. 1994. Denevérek gyűrűvel. Süni és a Természet, I/5: 7.
BIHARI, Z., BOLDOGH, S. 1996. Szárnyaló padláslakók. Búvár, 51/5: 42-43.
BIHARI, Z. 2000. Vándorló emlőseink: a denevérek. Természet Világa, 131/2: 83-84.
BIHARI, Z. 2001. Vándorló denevérek. Élő Világ, 15: 26-29.
BIHARI, Z. 2002. Tömegszállások lakói. Vadon, 4: 26-27.