Boldogh Sándor András

Boldogh Sándor
   

biológus-ökológus,
természetmegőrzési osztályvezető

 

Elérhetőség

 

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.

E-mail: boldogh@anp.kvvm.hu

 

Érdeklődési terület  

gerincesek konzervációbiológiája, emlős- és madárfaunisztika, általános természetvédelem

 

Publikációk  

Boldogh, S., Dobrosi, D. & Samu, P. (in press): The effects of the illumination of buildings on house-dwelling bats and its conservation consequences. Acta Chiropterologica.

Boldogh, S. (in press): Denevérek kutatása és védelme az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén [Review on research and conservation activities of bats in the administrative area of the Aggtelek National Park Directorate]. V. Magyar Denevérvédelmi Konferencia Tanulmánykötete

Boldogh, S. (in press): A kereknyergű patkósdenevér (Rhinolophus euryale Blasius, 1853) állománya és természetvédelmi helyzete Észak-Magyarországon. V. Magyar Denevérvédelmi Konferencia Tanulmánykötete

Bücs Sz., Nagy Z., Boldogh S. & Octavian P. (in press): A Kárpátokon innen és túl: Genetikai variabilitás közönséges egérfülű denevér (Myotis myotis) kolóniákban. V. Magyar Denevérvédelmi Konferencia.

Boldogh, S., Somlai, T., Bartha, Cs. & Szentgyörgyi, P. (in press): A keleméri Mohos-tavak gerinces faunája. Kelemér Monográfia – ANP Füzetek III.

Boldogh, S. (2006): The bat fauna of the Aggtelek National Park and its surroundings. Vespertilio 9-10: 33-56. Hungary). Vespertilio 7: 135-138.

Bakó, B., Boldogh, S. & Schmidt, A. (2005): Veszélyeztetett állatfajok megőrzési tervei. In: Lengyel, Sz., Sólymos, P., Klein, Á. (eds.): A III. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia Program és absztrakt kötete, MBT,Eger.

Bücs, S., Nagy, Z., Ferencz, B., Székely, S. & Boldogh, S. (2005): Microsatellite-based genetic variation of Greater Mouse-eared bat, Myotis myotis, populations in the Carpathian Basin. Abstracts of the Xth. European Bat Research Symposium, Galway (Ireland). /poster/

Boldogh S. (2005): Gyöngybagoly-védelem. Madártávlat, 12(3): 4-9.

Boldogh, S. (2004): Fajvédelmi programok tervezése, esernyő- és zászlóshajó fajok védelme. Természetvédelmi Közlemények 11: 113-121.

Matis, S., Boldogh, S. & Pjencak, P. (2003): Records of Nyctalus lasiopterus in the Gömör-Torna Karst (Slovakia, Hungary). Vespertilio 7: 135-138.

Boldogh, S., Kovács, A, & Szabó, B. (2003): Szárazföldi gerincesek fajvédelmi kezelési terveinek tartalmi elemei. Természetvédelmi Közlemények, 10: 131-147.

Boldogh, S. (2001): Putnok város és környékének élővilága. In: Bodnár M. (ed.): Putnok monográfiája. Putnok, p. 20-45.

Boldogh, S. (1999): Tornyok, baglyok, denevérek – Természetvédelem az épületekben. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Budapest. 11. pp.

Boldogh, S. & Gombkötő, P. (1996): Monitoring and Conservation of House-Dwelling Bat Colonies in the Aggtelek NP. In: Tóth, E. & Horváth, R. (eds): Proceedings of the Research, Conservation and Management Int. Conference. Aggtelek NP Jósvafő (Hungary) – ANP Füzetek, 1: 185-193.

Gombkötő, P. - Boldogh, S. (1996): House-Dwelling Bat Species in the Area of Aggtelek National Park. Hungarian Bat Research News, 2: 28–33.

Bihari, Z. - Boldogh, S. (1996): Szárnyaló padláslakók. Természetbúvár. 1996/5.