Paulovics Péter

   

 

Elérhetőség  

6726 Szeged
Fő fasor 164-166. I/4

Telefon: 62/437-984; 70/2199-221
E-mail: paulovicspeter@tvnetwork.hu

 

Érdeklődési terület  

természetvédelem, zoológia, emlősök, denevérek, madarak, rovarok
Folyómenti élőhelyek és gyakorlati védelmük, mesterséges megtelepítés

 

Publikációk  

· Paulovics, P., Molnár, Zs.& Körmöczi, L. (1988): New habitat of Sternbergia colchiciflora W. et K. 1803 in Hungary. Acta Biol. Szeged., 34:165.
· Paulovics P. (1995): Egyezmények az európai denevérfajok védelmére. Denevérkutatás 1: 6.
· Paulovics, P. (1995): Focus on Bat Groups. Hungarian Bat Research and Conservation Association. Eurobat Chat, 5:5.
· Paulovics P., Dombi I., Fehér Cs. E. (1996): Téli denevérellenőrzések a Bakonyban. Denevérkutatás 2: 10-15.
· Papp, L., Földvári, M. & Paulovics, P. (1997): Sphyracephala europaea sp. N. (Diptera: Diopsidae) from Hungary represents a family new to Europe. Folia Ent. Hung. 58: 137-146.
· Paulovics, P. (1998): Observations on the European Stalk-Eyed Fly Sphyracephala eoropaea Papp et Földvári, 1997 (Diptera: Diopsidae). Folia Ent. Hung. 59: 113-114.
· Paulovics P. (1998): Ritka denevérvendég a Bakonyban. Természet 1998/3. 92-94.
· Paulovics P. (1999): Denevérek a városban – az együttélés szabályai. In: A városban. Körlánc (Vásárhelyi T. szerk.), 47-54.
· Paulovics P. (2001): A denevérek és védelmük a dél-alföldi folyók mentén. 1. füzet: Természetvédelmi problémák és a megoldás lehetőségei. Csemete, Szeged 46 pp.
· Papp, L. & Paulovics, P. (2002): On the life-habits and developmental stages of Nidomyia cana Papp (Diptera, Borboropsidae). Journal of Natural History

Jelentések, tanulmányok, dolgozatok:

· Denevérek monitorozása nászbarlangoknál hálózással (protokoll-terv a NBmR-hez)
· A magyarországi denevérek elterjedése és gyakorisága, különös tekintettel a Bakony-hegységre. Diplomadolgozat, Szeged 1996. 68 pp.
· Faunisztikai kutatási jelentések a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság számára 1995-2001.
· Bakony kutatási munkajelentés (1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004) „A Bakony természeti képe” c. programhoz
· A Kislődi és az Inotai bánya denevérei. Jelentés védetté nyilvánítási javaslathoz, 2001.
· A Magas-Bakony néhány denevér-élőhelyének faunisztikai jellemzése, a denevérvédelem szempontjából kívánatos kezelési lépések, a tájvédelmi körzet bővítési lehetőségei. Tanulmány 1998. 6 pp.
· A vízháztartás szabályozása, alternatív gazdasági lehetőségek a fenntartható fejlődés jegyében a Dóc-Ópusztaszer-Baks ártéri öblözetben. Tanulmány 2001. 7 pp.
· A Bakony hegység barlangjai és mesterséges üregei. Kutatási jelentés, 2005.
· A Körös-Maros Nemzeti Park Maros ártér területi egysége természetvédelmi kezelési tervének megalapozó dokumentációja. 2002.
· A tervezett cigándi tározó területének felmérése az állatvilág szempontjából. Jelentés, Szeged 2003. 47 pp.
· A Bodrogköz ÉTT ökológiai és természetvédelmi állapota. Jelentés, Szeged 2004. 29 pp.
· A Bakony hegység denevérek szempontjából legfontosabb barlangjainak és bányavágatainak jellemzése. Szükséges természetvédelmi kezelési lépések, beavatkozások, korlátozások. Kutatási jelentés, 2004., 36 pp.
· Hárskút és környéke denevérfaunisztikai jellemzése. Kutatási jelentés, 2004.
· Bat ringing report, Hungary. Szeged, 2005. 5 pp.

Előadások, poszterek:

· Paulovics P.: Néhány példa a nászbarlangok fogási eredményeinek felhasználhatóságára. Előadás: II. Magyar Denevérvédelmi Konferencia, Szabadkígyós 1999.
· Paulovics P.: A denevérkutatás jelenlegi helyzete Magyarországon. Előadás: Öko Stúdium Társaság, Kolozsvár 2000.
· Paulovics P.: Egykori nagylétszámú denevér szülőkolóniák nyomai a Bakony barlangjaiban. Előadás: III. Magyar Denevérvédelmi Konferencia, Tokaj 2001.
· Zsebők S. & Paulovics P.: Az impulzus-számlálásos denevérmonitorozás. Poszter: III. Magyar Denevérvédelmi Konferencia, Tokaj 2001.
· Paulovics P.: Hullámtéri és mentett oldali élőhely rehabilitáció Szeged környékén. Előadás: II. Fokgazdálkodási Konferencia, Nagykörű 2001.
· Paulovics P.& Makrai L.: Hullámtéri rehabilitáció és vízpótlás a Tiszán Szegednél. Poszter: II. Fokgazdálkodási Konferencia, Nagykörű 2001.
· Paulovics P.: A vízvisszatartáson alapuló vízgazdálkodás természetvédelmi vonatkozásai. Előadás: III. Fokgazdálkodási Konferencia, Sárospatak 2001.
· Paulovics P.: Élőhely rehabilitációs kezdeményezések Szeged mellett. Előadás: Civilek a Tiszáért Konferencia, Túrkeve 2001.
· Paulovics P. & Somogyvári O.: A kis patkósdenevér (Rhinolophus hipposideros) téli aktivitása: egy hipotézis vitaindítónak. IV. Magyar Denevérvédelmi Konferencia, Szögliget 2003.
· Paulovics P.: A Kislődi-bauxitbánya denevérállományának alakulása 1995-2003. között. Poszter, IV. Magyar Denevérvédelmi Konferencia, Szögliget 2003.
· Paulovics P.: A Maros holtágai és élőviláguk. II. Szegedi Holtág-konferencia, Szeged 2004.
· Paulovics P.: Denevérek megtelepítése mesterséges odúkban a Dél-Alföldön. Gerincesek érdekében végzett gyakorlati természetvédelmi beavatkozások Magyarországon. Szeminárium, Túrkeve 2004.
· Paulovics P.: Hullámtéri élőhely-rehabilitáció a tápéi Tiszán. A természetvédelmi motivációjú élőhely-védelmi, élőhely-kezelési tevékenységek tapasztalatai. Szeminárium, Túrkeve 2005.