2014-ben a nagy patkósdenevért (Rhinolophus ferrumequinum) választottuk az év denevérének.

A nagy patkósdenevér hazánk egyik jellegzetes barlanglakó denevérfaja. Elterjedési területének északi határa a Kárpátok, így a hazai állományi is perempopulációnak tekinthető. Hegységeinkben fordul elő, szülőkolóniái ritkák, a Dunántúlon csak a Szársomlyón, illetve a Mecsekben található meg 100-200 példányos állománya. Az Északi-középhegységben, illetve az Alföld keleti részén azonban elterjedtebb. A barlangok és bányák zavarásának következtében az állomány jelentős része épületlakó lett, így a nyári kölyöknevelési időszakban nagyobb, háborítatlan padlásokat keresnek fel a nőstények. Táplálkozása során nagyobb rovarokat fogyaszt, erdőkben vadászik.

Még meglévő hazai populációinak védelme - annak ellenére, hogy a faj fokozottan védett - nem mindenhol megoldott. Biztosítani kell az általa használt, vagy korábban lakott földalatti szálláshelyeinek zavartalanságát (denevérbarát lezárások, turizmus korlátozása). Épületlakó kolóniák esetében is a zavartalanság a legfontosabb. A kolóniák környéki erdők és a szálláshelyekhez vezető erdősávok védelme is feltétlenül indokolt.

A fajról bővebb leírás az európai denevérfajok ismertetésénél található.

 


np

Nagy patkósdenevér (Rhinolophus ferrumequinum)